EP Medicine

Освітня програма ''Медицина''

Кожен випускник навчальної програми «Медицина» Харківського інституту медицини та біомедичних наук покликаний бути агентом змін у суспільстві. Студенти повинні вміти працювати в команді та розробляти, реалізовувати та поширювати проекти, що впливають на стан здоров’я людини та населення під час освоєння програми з метою їх імплементації після закінчення навчання.
Після закінчення освітньо-професійної програми випускники повинні мати можливість виконувати організаційні, діагностичні, медичні та дослідницькі функції у закладах охорони здоров’я відповідно до національних та міжнародних стандартів.

ОК1. Медична біологія

ОК2. Медична та біологічна фізика

ОК3. Медична інформатика

ОК4. Медична хімія

ОК5. Біоорганічна хімія

ОК6. Анатомія людини

ОК7. Гістологія, цитологія та ембріологія

ОК8. Фізіологія

ОК9. Біологічна хімія

ОК10. Мікробіологія, вірусологія та імунологія

ОК11. Українська мова (за професійним спрямуванням)*

ОК12. Українська мова як іноземна**

ОК13. Іноземна мова*

ОК14. Англійська мова за професійним спрямуванням

ОК15. Латинська мова та медична термінологія

ОК16. Філософія

ОК17. Історія та культура України

ОК18. Гігієна та екологія

ОК19. Охорона праці в галузі

ОК20. Медична психологія

ОК21. Соціальна медицина та громадське здоров’я

ОК32. Педіатрія

ОК33. Педіатрія з дитячими інфекціями

ОК34. Хірургія

ОК35. Хірургія, дитяча хірургія

ОК36. Акушерство і гінекологія

ОК37. Неврологія

ОК38. Урологія

ОК39. Оториноларингологія

ОК40. Офтальмологія

ОК41. Психіатрія, наркологія

ОК42. Дерматологія, венерологія

ОК43. Судова медицина

ОК44. Фізична реабілітація і спортивна медицина

ОК45. Онкологія, радіаційна медицина

ОК46. Інфекційні хвороби з епідеміологією

ОК47. Фтизіатрія

ОК48. Анестезіологія та інтенсивна терапія

ОК49. Екстрена та невідкладна медична допомога

ОК50. Травматологія і ортопедія

ОК51. Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я»*

ОК52. Військова медична підготовка**

ОК53. Догляд за хворими (практика)

ОК54. Сестринська практика

ОК55. Виробнича лікарська практика (у відділеннях стаціонару)

ОК56. Виробнича лікарська практика (поліклінічна)

ОК57. Загальна практика (сімейна медицина)

* – для громадян України
** – для іноземних громадян

Вибіркові компоненти 1 курсу
(здобувач обирає 2 дисципліни по 3 кредити
і 1 дисципліну – 4 кредити)

ВК1. Культурологія

ВК2. Правознавство

ВК3. Релігієзнавство

ВК4. Основи психології

ВК5. Безпека життєдіяльності

ВК6. Основи біоетики та біобезпеки

ВК7. Історія медицини

ВК8. Деонтологія медицини

ВК9. Молекулярна біологія

Вибіркові компоненти 2 курсу
(здобувач обирає 2 дисципліни по 3 кредити
і 1 дисципліну – 4 кредити)

ВК10. Основи медичної статистики

ВК11. Медична етика

ВК12. Логіка, формальна логіка

ВК13. Сучасні проблеми біофізики

ВК14. Клітинні технології у медицині

ВК15. Політологія

ВК16. Рекламні та інформаційні технології

ВК17. Академічна доброчесність

ВК18. Психологія стресу та допінг-стратегія

ВК19. Українська мова (за професійним спрямуванням)**

Вибіркові компоненти 3 курсу
(здобувач обирає 2 дисципліни по 3 кредити)

ВК19. Українська мова (за професійним спрямуванням)**

ВК20. Медична генетика

ВК21. Сучасні методи генетичної діагностики

ВК22. Фармакогенетика

ВК23. Нутриціологія

ВК24. Патофізіологія хвороб цивілізації

ВК25. Фітотерапія

ВК26. Прикладні аспекти медичної косметології

ВК27. Основи електрокардіографії

Вибіркові компоненти 4 курсу
(здобувач обирає 2 дисципліни по 3 кредити)

ВК28. Фізична реабілітація, спортивна медицина

ВК29. Ерготерапія та кінезотерапія

ВК30. Основи клінічної лабораторної діагностики

ВК31. Основи психоаналізу

ВК32. Біомедичні аспекти репродуктології

ВК33. Вакцинопрофілактика

ВК34. Клінічна паразитологія та тропічна медицина

BК35. Репродукція людини

Вибіркові компоненти 5 курсу
(здобувач обирає 3 дисципліни по 3 кредити)

ВК36. Герантологія та геріатрія

ВК37. Основи ультразвукової діагностики

ВК38. Актуальні питання андрології

ВК39. Основи трансфузіології

ВК40. Нейрохірургічні аспекти цереброваскулярної патології

ВК41. Коморбідна патологія та сучасні підходи до її лікування

ВК42. Паліативна та хоспісна медицина

ВК43. Основи сексології та сексопатології

ВК44. Професійні хвороби

Вибіркові компоненти 6 курсу
(здобувач обирає 2 дисципліни із вибіркового блока 1 по 3 кредити
та один із вибіркових блоків 2-6 – загальним обсягом блоку у 43 кредити)

Вибірковий блок 1.

ВК45. Основи гематології

ВК46. Сучасні ендоскопічні технології

ВК47. Вікова фармакотерапія

ВК48. Мануальна терапія

ВК49. Роль громадського здоров’я в умовах пандемії

ВК50. Симуляційне навчання та підготовка до ЄДКІ

ВК51. Пластична та реконструктивна хірургія

ВК52. Основи холтер-моніторування

ВК53. Актуальні питання дитячої неврології

ВК54. Актуальні питання клінічної імунології та алергології дитячого віку

Вибірковий блок 2. Сімейна медицина

ВК55.1. Сімейна медицина. Вступ до фаху

ВК55.2. Внутрішня медицина  у практиці сімейного лікаря

ВК55.3. Педіатрія у практиці сімейного лікаря

ВК55.4. Хірургія у практиці сімейного лікаря, в т.ч. дитяча хірургія

ВК55.5. Акушерство і гінекологія у практиці сімейного лікаря

ВК55.6. Функціональна і лабораторна діагностика у практиці сімейного лікаря

ВК55.7. Коморбідна патологія у практиці сімейного лікаря

ВК55.8. Невідкладні стани у практиці сімейного лікаря

ВК55.9. Симуляційний тренінг (практика за профілем)

Вибірковий блок 3. Внутрішня медицина

ВК56.1. Внутрішня медицина:

ВК56.1.1. Кардіологія та ревматологія

ВК56.1.2. Пульмонологія

ВК56.1.3. Гастроентерологія

ВК56.1.4. Нефрологія

ВК56.1.5. Невідкладні стани у внутрішній медицині

ВК56.1.6. Функціональна і лабораторна діагностика у внутрішній медицині

ВК56.2. Педіатрія

ВК56.3. Хірургія

ВК56.4. Акушерство і гінекологія

ВК56.5. Симуляційний тренінг (практика за профілем)

Вибірковий блок 4. Хірургія

ВК57.1. Хірургія:

ВК57.1.1. Серцево-судина хірургія

ВК57.1.2. Торако-абдомінальна хірургія

ВК57.1.3. Дитяча хірургія

ВК57.1.4. Ендоскопічна хірургія

ВК57.1.5. Невідкладні стани у хірургії

ВК57.1.6. Функціональна і лабораторна діагностика у хірургії

ВК57.2. Внутрішня медицина

ВК57.3. Педіатрія

ВК57.4. Акушерство і гінекологія

ВК57.5. Симуляційний тренінг (практика за профілем)

Вибірковий блок 5. Акушерство і гінекологія

ВК58.1. Акушерство і гінекологія:

ВК58.1.1. Акушерство і гінекологія

ВК58.1.2. Невідкладні стани в акушерстві і гінекології

ВК58.1.3. Ендоскопічне лікування захворювань репродуктивної системи жінки

ВК58.1.4. Функціональна і лабораторна діагностика у акушерстві і гінекології

ВК58.2. Внутрішня медицина

ВК58.3. Педіатрія

ВК58.4. Хірургія

ВК58.5. Симуляційний тренінг (практика за профілем)

Вибірковий блок 6. Педіатрія

ВК59.1. Педіатрія:

ВК59.1.1. Дитяча кардіологія і кардіохірургія

ВК59.1.2. Дитяча пульмонологія

ВК59.1.3. Дитяча гастроентерологія

ВК59.1.4. Дитяча нефрологія

ВК59.1.5. Дитячі інфекції

ВК59.1.6. Невідкладні стани у педіатрії

ВК59.1.7. Функціональна і лабораторна діагностика у педіатрії

ВК59.2. Внутрішня медицина

ВК59.3. Хірургія

ВК59.4. Акушерство і гінекологія

ВК59.5. Симуляційний тренінг (практика за профілем)

Освітня програма ”Медицина” була введена в дію у 2018 році та проходить процедуру щорічного перегляду та модернізації відповідно до діючих в Інституті положень.
Усі зауваження та пропозиції приймаються на електронну пошту експерта з якості освіти або гаранта освітньої програми.

Освітня програма ''Медицина''

Навчальний план

Структурно-логічна схема

Освітня діаграма

Освітня програма ''Стоматологія''

Спеціальність 221 Стоматологія, Галузь знань 22 Охорона здоров'я, мультидисциплінарна.

Об'єктами діяльності є: профілактика, діагностика, лікування та попередження можливих ускладнень в стоматологічній практиці.

Цілі навчання: формування високоспеціалізованого фахівця в галузі стоматології, який здатний комплексно розглядати патологічні стани з застосуванням новітніх методик.

Теоретичний зміст предметної області: знання в області медицини, зокрема принципи та поняття розвитку тканин та органів щелепно-лицевої ділянки людини та їх впливу на функціонування організму в цілому.

Методи, методики, технології та інструменти: анамнестичні, клінічні, лабораторні, рентгенологічні та функціональні методи діагностики згідно з протоколами надання медичної допомоги; технології діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань, управління та організації роботи в галузі охорони здоров'я. Випускник повинен володіти професійними знаннями та вміти здійснювати діагностичний процес, визначати провідні симптоми та синдроми, визначати попередній діагноз, проводити диференційну діагностику, під контролем лікаря-керівника формулювати остаточний клінічний діагноз стоматологічних захворювань, знати принципи лікування та профілактики стоматологічних захворювань, проводити лікування основних стоматологічних захворювань шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами.

EP Dentistry

Інструменти та обладнання: здобувач вищої освіти за ступенем Магістр за спеціальністю 221 Стоматологія може використовувати сучасні діагностичні, лікувальні та інші пристрої, предмети та прилади для проведення фахової діяльності.

Програма введена в дію у 2024 році та проходить процедуру щорічного перегляду та модернізації відповідно до діючих в Інституті положень.
Усі зауваження та пропозиції приймаються на електронну пошту експерта з якості освіти або гаранта освітньої програми.

ОК1. Історія України та української культури

ОК2. Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК3. Філософія

ОК4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК5. Латинська мова та медична термінологія

ОК6. Медична біологія

ОК7. Біологічна фізика і методи аналізу; Медична інформатика

ОК8. Інформатика у галузі охорони здоров’я

ОК9. Медична хімія

ОК10. Біологічна та біоорганічна хімія

ОК11. Анатомія людини

ОК12. Гістологія, цитологія та ембріологія

ОК13. Фізіологія

ОК14. Мікробіологія, вірусологія та імунологія

ОК15. Безпека життєдіяльності; основи охорони праці; цивільний захист

ОК16. Клінічна анатомія та оперативна хірургія

ОК17. Пропедевтика внутрішньої медицини

ОК18. Гігієна та екологія

ОК19. Пропедевтика терапевтичної стоматології

ОК20. Пропедевтика ортопедичної стоматології

ОК21. Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

ОК22. Патоморфологія

ОК23. Патофізіологія

ОК24. Фармакологія

ОК25. Внутрішня медицина

ОК26. Хірургія

ОК27. Соціальна медицина та громадське здоров’я

ОК28. Радіологія

ОК29. Судова медицина та медичне право

ОК30. Профілактика стоматологічних захворювань

ОК31. Терапевтична стоматологія

ОК32. Хірургічна стоматологія

ОК33. Ортопедична стоматологія

ОК34. Ортодонтія

ОК35. Фтизіатрія

ОК36. Педіатрія

ОК37. Акушерство

ОК38. Дитяча терапевтична стоматологія

ОК39. Дитяча хірургічна стоматологія

ОК40. Екстрена та невідкладна медична допомога

ОК41. Загальна медична підготовка

ОК42. Отоларингологія

ОК43. Підготовка офіцерів запасу

ПП. Виробнича практика. Догляд за хворими. Сестринська практика

ПП. Виробнича лікарська практика

ПП. Виробнича стоматологічна практика

1 курс (здобувач вищої освіти обирає 4 вибіркових компонентів):

 1. Психологія спілкування та конфлікту
 2. Україна в системі міжнародних відносин
 3. Глобальні проблеми сучасності
 4. Історія медицини
 5. Академічна доброчесність
 6. Біофізика та медична апаратура
 7. Основи біомедичної механіки
 8. Сучасні проблеми молекулярної біології
 9. Клітинні механізми структурного гомеостазу
 10. Клінічні аспекти анатомії людини

2 курс (здобувач вищої освіти обирає 5 вибіркових компонента з яких min 1 практика):

 1. Основи електрокардіографії
 2. Клінічна біохімія
 3. Мікробіологія стоматологічних захворювань
 4. Ембріологія органів ротової порожнини і зубів
 5. Актуальні питання клінічної анатомії голови та шиї
 6. Ергономіка у стоматології
 7. Стоматологічне обладнання та матеріали (Практика)
 8. Художнє моделювання різних груп зубів (Практика)
 9. Практичні аспекти стоматологічних маніпуляцій. Асептика, антисептика (Практика)
 10. Комп’ютерні технології в біології та медицині

3 курс (здобувач вищої освіти обирає 5 вибіркових компонента з яких min 1 практика):

 1. Сучасні методи ендодонтичного лікування ускладненого
 2. Сучасні методи та підходи до проведення професійної гігієни порожнини рота
 3. Вікові аспекти профілактики стоматологічних захворювань
 4. Матеріалознавство у стоматології
 5. Професійна гігієна порожнини рота. Відбілювання зубів (Практика)
 6. Реабілітація хворих в стоматології (практика)
 7. Прикладна генетика
 8. Клітинні механізми структурного гомеостазу
 9. Клінічні аспекти анатомії людини
 10. Психологія стресу та копінг-стратегія

4 курс (здобувач вищої освіти обирає 4 вибіркових компонента з яких min 1 практика):

 1. Дієтологія та нутриціологія при соматичних захворюваннях
 2. Невідкладні стани в практиці лікаря стоматолога
 3. Гострий панкреатит
 4. Сучасні методи діагностики в стоматології
 5. Сучасні принципи діагностичного процесу пародонтологічних пацієнтів
 6. Особливості прикусу в гнатології, ортопедичній стоматології
 7. Особливості супроводу пацієнтів зі стоматологічними патологіями (практика)
 8. Сучасні технології суцільнолитого протезування (практика).
 9. Одонтогліфічні аспекти художньої реставрації (практика).
 10. Лікарська практика немедикаментозного лікування і інструментальні нейрофізіологічні дослідження при непсихотичних психічних розладах

5 курс (здобувач вищої освіти обирає 5 вибіркових компонента з яких min 1 практика):

 1. Особливості ускладнень запальних захворювань щелепно-лицевої області у дитячому віці
 2. Сучасні принципи препарування та обтурації кореневих каналів
 3. Естетична стоматологія – дизайн посмішки
 4. Засвоєння та обґрунтування адгезивної реставраційної та седвіч-техніки в стоматології
 5. Ускладнення запальних захворювань щелепно-лицевої області у дорослому віці
 6. Основні аспекти ортопедичного протоколу дентальної імплантації
 7. Сучасні аспекти діагностики, лікування та профілактики захворювань пародонту та слизової оболонки порожнини рота
 8. Хірургічна підготовка порожнини рота до протезування (практика).
 9. Протезування та естетична реставрація зубів з використанням цифрових технологій (практика).
 10. Актуальні питання імунології та алергології

Освітня програма ''Стоматологія''

Навчальний план

Структурно-логічна схема

Освітня діаграма

EP Pharmacy

Освітня програма ''Фармація''

Освітня програма має за мету забезпечити академічну освіту з фундаментальних і прикладних наук та професійну підготовку шляхом набуття загальних та спеціальних компетентностей для здійснення професійної діяльності на відповідній посаді, включаючи здійснення фармацевтичної допомоги, гарантування безпечного та раціонального застосування лікарських засобів, моніторинг ефективності фармакотерапії та /або побічної дії, готовність нести (або розділити) відповідальність за результати фармакотерапії, етапи виготовлення ліків, їх зберігання, контроль якості, доставку, дистрибуцію, просування, регулювання, забезпечення лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту з урахуванням сучасних міжнародних тенденцій, надання фармацевтичної опіки на засадах фармацевтичної етики та деонтології.

ОК1. Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК2. Історія України та української культури

ОК3. Філософія

ОК4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК5. Іноземна мова

ОК6. Вища математика і статистика

ОК7. Біологічна фізика з фізичними методами аналізу

ОК8. Біологія з основами генетики

ОК9. Анатомія та фізіологія людини

ОК10. Латинська мова

ОК11. Мікробіологія з основами імунології

ОК12. Інформаційні технології у фармації

ОК13. Патологічна фізіологія

ОК14. Органічна хімія

ОК15. Загальна та неорганічна хімія

ОК16. Аналітична хімія

ОК17. Фармацевтична ботаніка

ОК18. Біологічна хімія

ОК19. Комп’ютерне моделювання у фармації

ОК20. Гігієна у фармації та екологія

ОК21. Етика і деонтологія у фармації

ОК22. Технологія ліків

ОК23. Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки

ОК24. Екстремальна медицина

ОК25. Вступ у фармацію

ОК26. Фармакогнозія

ОК27. Фармакотерапія з фармакокінетикою

ОК28. Фармакологія

ОК29. Фармацевтична хімія

ОК30. Фізична та колоїдна хімія

ОК31. Фармакоекономіка

ОК32. Ресурсознавство лікарських рослин

ОК33. Організація та економіка фармації

ОК34. Клінічна фармація та  фармацевтична опіка

ОК35. Фармацевтичне та медичне товарознавство

ОК36. Фармацевтичний менеджмент та маркетинг

ОК37. Токсикологічна та судова хімія

ОК38. Біофармація

ОК39. Система якості у фармації

ОК40. Стандартизація лікарських засобів

ОК41. Технологія лікарських косметичних  засобів

ОК42. Фармацевтична біотехнологія

ОК43. Соціальна фармація

ОК44. Охорона праці та охорона праці в галузі

ОК45. Фармацевтичне право та законодавство

ОК46. Лікарська токсикологія

ОК47. Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я»

ОК 48. Виробнича фармацевтична практика з:

ОК48.1. Технології ліків

ОК48.2. Організації та економіки фармації

ОК48.3. Фармацевтичного менеджменту та маркетингу

ОК48.4. Фармацевтичної хімії

ОК48.5. Фармакогнозії

ОК48.6. Клінічної фармації та фармацевтичної опіки

КР. Підготовка кваліфікаційної роботи

1 курс (здобувач вищої освіти обирає з наведеного переліку 5 вибіркових компонентів):

 1. Основи біомедичної механіки
 2. Математична обробка медико-біологічної інформації
 3. Біофізика та медична апаратура
 4. Історія медицини
 5. Я-бренд фармацевта
 6. Основи академічної доброчесності
 7. Гендерні студії
 8. Психологія спілкування та конфлікту
 9. Біологічно активні неорганічні сполуки
 10. Прикладна генетика
 11. Сучасні проблеми молекулярної біології

2 курс (здобувач вищої освіти обирає з наведеного переліку 5 вибіркових компонентів):

 1. Культура фахового мовлення
 2. Глобальні проблеми сучасності
 3. Лінгвокраїнознавство
 4. Основи педагогіки
 5. Риторика
 6. Деонтологія в фармації
 7. Медичне значення рослинної флори
 8. Комп’ютерна хімія і молекулярне моделювання
 9. Засоби малої механізації при приготуванні лікарських форм в аптеках
 10. Теоретичні основи синтезу лікарських засобів
 11. Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків
 12. Сучасні фізико-хімічні методи аналізу

3 курс (здобувач вищої освіти обирає з наведеного переліку 5 вибіркових компонентів):

 1. Фахова англійська мова
 2. Промислова фармація
 3. Патофізіологія екстремальних станів
 4. Актуальні питання побічної дії ліків
 5. Механізм дії лікарських засобів
 6. Засоби малої механізації при приготуванні лікарських форм в аптеці
 7. Теоретичні основи синтезу лікарських засобів
 8. Робота з інформаційними джерелами. Міжнародні наукометричні бази (Scopus, Web of Science, CrossRef, Index Copernicus, Google Scholar та ін.)
 9. Судова фармація

4 курс (здобувач вищої освіти обирає з наведеного переліку 5 вибіркових компонентів):

 1. Фармацевтичні аспекти фітотерапії
 2. Фармацевтичні аспекти нутриціології
 3. Фармацевтичні аспекти токсикоманії
 4. Етичні проблеми фармакотерапії
 5. Розробка лікарських засобів
 6. Обладнання фармацевтичних виробництв
 7. Токсикологічни аспекти 1,4 бензодіазепінів
 8. Сучасна фітотерапія
 9. Фармацевтична логістика: шлях лікарського препарату від виробника до споживача
 10. Міжнародний маркетинг у фармації
 11. Соціальна взаємодія: фармацевт, лікар, пацієнт
 12. Доказова фармація. Доказова медицина. Клінічні протоколи. Стандарти лікування

5 курс (здобувач вищої освіти обирає з наведеного переліку 5 вибіркових компонентів):

 1. Виробнича практика з клінічної фармації та фармацевтичної опіки
 2. Клінічна фармакологія в практиці фармацевта
 3. Фармакологічні та практичні аспекти вакцинації
 4. Виготовлення стерильних та асептичних лікарських форм в аптеці
 5. Виробництво лікарських препаратів в аптеці
 6. Менеджмент та маркетинг у діяльності фармацевта в аптеці
 7. Норативно-правове регулювання фармацевтичної діяльності
 8. Основи менеджменту та маркетингу у підготовці фармацевтичного представника
 9. Фінансово-економічна діяльність аптеки
 10. Виробнича практика з фармацевтичного аналізу
 11. Нутриціологія та броматологія
 12. Хімія і технологія синтезу органічних лікарських речовин
 13. Теоретичні основи лікарських форм
 14. Фармацевтичні аспекти адиктивної залежності (нікотинова, алкогольна, наркотична). Полінаркоманія. Спайси. Ігроманія.
 15. Юридична опіка у сфері фармації

Я текстовий блок . Натисніть кнопку Змінити , щоб змінити цей текст . Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Програма введена в дію у 2024 році та проходить процедуру щорічного перегляду та модернізації відповідно до діючих в Інституті положень.
Усі зауваження та пропозиції приймаються на електронну пошту експерта з якості освіти або гаранта освітньої програми.

Освітня програма ''Фармація''

Навчальний план

Структурно-логічна схема

Освітня діаграма

Освітня програма ''Педагогіка вищої школи''

Спеціальність 011 Освіта, педагогічні науки, Галузь знань 01 Освіта / педагогіка
Об’єкт вивчення: системи освіти; освітні процеси у формальній, неформальній, інформальній освіті; узагальнений соціально-педагогічний досвід, висвітлений у педагогічних теоріях, концепціях, контекстних практиках.
Предмет вивчення: філософські, загальнонаукові, педагогічні, психологічні засади вищої освіти; актуальні проблеми технологізації освітнього процесу, інноваційної діяльності педагога; сучасні підходи до організації науково-педагогічного пошуку.
Теоретичний зміст предметної області: теорії, концепції освітніх, педагогічних наук; принципи їх використання; педагогічна інноватика.
Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних:
- розуміти зміст нормативних документів у галузі освіти, інструктивних матеріалів у сфері експертизи, ліцензування й акредитації освітньої діяльності;
- проєктувати, планувати, організовувати, аналізувати, давати оцінку якості освітнього процесу в закладах формальної і неформальної освіти;
- професійно застосовувати на практиці інноваційні форми, методи, прийоми, технології навчання;
- вирішувати актуальні проблеми педагогічної науки та освітньої практики в професійній та науково-дослідній діяльності.
Методи, методики та технології: теоретичні та емпіричні методи науково-педагогічного дослідження; інноваційні технології підготовки фахівців із вищою освітою; комунікативні прийоми науково-педагогічної взаємодії, інформаційно-комунікативні технології.
Інструменти та обладнання: телекомунікаційні засоби, засоби дистанційного та інтерактивного навчання, глобальні та локальні мережі.
Education

Програма введена в дію у 2024 році та проходить процедуру щорічного перегляду та модернізації відповідно до діючих в Інституті положень.
Усі зауваження та пропозиції приймаються на електронну пошту експерта з якості освіти або гаранта освітньої програми.

ОК1. Теорія і практика вищої освіти в Україні

ОК2. Планування та організація освітнього процесу

ОК3. Дидактичні системи у вищій школі

ОК4. Педагогічний контроль в системі освіти

ОК5. Соціальна та екологічна безпека діяльності

ОК6. Іноземна мова за професійним спрямуванням

ОК7. Педагогічна та професійна психологія

ОК8. Педагогічна майстерність викладача вищої школи

ОК9. Методологія наукових досліджень

ОК10. Методика дистанційної освіти

ОК11. Моделювання освітньої та  професійної підготовки фахівця

ОК12. Інформаційні технології в освіті

ПП1.1. Практика: науково-дослідна

ПП1.2. Практика: науково-педагогічна

Атестація

Вибіркові компоненти ОП
(здобувач обирає 9 компонентів по 3 кредити)

ВК1. Світовий досвід та тенденції розвитку університетської освіти

ВК2. Ораторська майстерність

ВК3. Психофізичний тренінг

ВК4. Стилістика ділового мовлення та редагування

ВК5. Інтелектуальна власність, академічна доброчесність

ВК6. Соціологічні дослідження

ВК7. Педагогічні комунікації

ВК8. Основи менеджменту, маркетингу у сфері освіти

ВК9. Філософія освіти

ВК10. Професійна етика вищої школи

ВК11. Системний підхід у вищій освіті

ВК12. Правове забезпечення освітнього процесу

ВК13. Теорія і методика виховання

ВК14. Компаративна педагогіка вищої школи

ВК15. Основи медіаграмотності

Освітня програма ''Педагогіка''

Навчальний план

Структурно-логічна схема

Освітня діаграма

ПЕРЕГЛЯД, МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ЗАКРИТТЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Рішення про перегляд Освітньої програми приймається програмною комісією та затверджується Вченою радою у разі необхідності, але не рідше одного разу на повний курс навчання за програмою навчання на основі аналізу та оцінки результатів моніторингу. Перегляд Освітньої програми може призвести до рішення щодо оновлення Програми навчання або її закриття. Обов’язковий огляд та модернізація ОП проводиться у разі:

 • затвердження стандартів вищої освіти за фахом;
 • внесення змін до стандартів вищої освіти за фахом;
 • впровадження нових форм навчання.

Ініціаторами перегляду Програми навчання можуть бути:

 • Вчена рада та Адміністрація;
 • Програмна комісія;
 • методична рада;
 • внутрішня комісія з контролю якості;
 • стейкхолдери;
 • студентське самоврядування.

Основними показниками перегляду навчальної програми є:

 • результати оцінки змісту навчальної програми в контексті останніх досліджень;
 • врахування потреб суспільства;
 • результати оцінювання навчального навантаження студентів, їх досягнень та виконання навчальної програми;
 • результати очікувань, потреб та задоволеності студентів щодо навчальної програми;
 • результати очікувань, потреб та задоволення зацікавлених сторін щодо Освітньої Програми;
 • результати оцінки навчального середовища та служб освітньої підтримки, а також їх відповідність цілям програми;
 • підвищення рівня компетенцій студентів;
 • збільшення кількості програм мобільності;
 • наявність програм «безперервної освіти», розроблених у співпраці з роботодавцями;
 • наявність сертифікованих програм додаткової освіти.

Програма навчання може щорічно оновлюватися в частині структурних компонентів, зокрема, змістових конспектів навчальних компонентів, зміни навчального навантаження, методики навчання тощо.

Освітня програма оновлюється шляхом затвердження відповідних змін до початку нового навчального року.

Якщо для досягнення місії Інституту та певних результатів навчання за програмою необхідно переглянути навчальну програму, її освітні компоненти, суму кредитів ECTS тощо, тоді Програма навчання підлягає модернізації.

Закриття освітньої програми здійснюється за таких обставин:

 • за ініціативою Адміністрації та/або Вченої ради Інституту;
 • за ініціативою дирекції інституту (за бажанням приймальної комісії), у разі відсутності абітурієнтів за цією програмою навчання протягом 2 років;
 • за ініціативою адміністрації та/або Вченої ради Інституту на вимогу програмної комісії або внутрішньої комісії з забезпечення якості,
 • У разі докорінної модернізації (переформатування) Програми навчання, зокрема шляхом об’єднання або відокремлення існуючого ІП в Інституті, модернізована Програма навчання формується та затверджується як нова, а для тих освітніх програм, які реалізовувалися до модернізації. (переформатування), закінчується прийом нових студентів. Після завершення підготовки здобувачів вищої освіти на останньому році (року навчання).

Навчальна програма вилучається з переліку навчальних програм, що реалізуються в Інституті.
Рішення про закриття Освітної програми приймається Вченою радою Інституту.