Підвищення кваліфікації — це процес удосконалення професійних знань, умінь і навичок, який спрямований на адаптацію працівників до сучасних вимог професії та ринку праці. Воно може включати навчання, тренінги, семінари, курси та інші форми навчальної діяльності, що допомагають працівникам залишатися конкурентоспроможними, виконувати свої обов’язки на високому рівні та просуватися по кар’єрній драбині.

Основними цілями підвищення кваліфікації є:

 1. Оновлення знань: ознайомлення з новими технологіями, методиками, нормативними актами та стандартами.
 2. Розвиток навичок: поглиблення практичних умінь, необхідних для виконання професійних обов’язків.
 3. Кар’єрний розвиток: підготовка до зайняття більш високих посад або переходу до нових видів діяльності.
 4. Підвищення ефективності: поліпшення якості та продуктивності праці.

Підвищення кваліфікації може бути як обов’язковим (згідно з вимогами професії чи законодавства), так і добровільним, ініційованим самим працівником або роботодавцем.

Сертифікаційні курси — це спеціалізовані навчальні програми, які призначені для набуття або вдосконалення певних професійних знань і навичок з метою отримання офіційного документа — сертифіката. Сертифікати підтверджують компетентність і кваліфікацію особи у певній галузі та можуть значно підвищити її професійний статус і конкурентоспроможність на ринку праці.

Основні характеристики сертифікаційних курсів:

 1. Фокус на конкретних навичках: курс зосереджений на навчанні та відпрацюванні певних навичок, необхідних для виконання професійних обов’язків.
 2. Офіційне визнання: сертифікат, отриманий після завершення курсу, офіційно визнається роботодавцями та професійними спільнотами.
 3. Тривалість: тривалість курсів може варіюватися від кількох днів до кількох місяців, залежно від складності та обсягу матеріалу.
 4. Оцінювання: для отримання сертифіката зазвичай потрібно успішно скласти іспит або виконати інші форми оцінювання.
 5. Актуальність: курси часто оновлюються, щоб відповідати сучасним вимогам і тенденціям в конкретній галузі.

Переваги сертифікаційних курсів:

 1. Підвищення кваліфікації: можливість розширити свої знання та навички у вибраній професійній сфері.
 2. Кар’єрний розвиток: сертифікат може відкрити нові можливості для кар’єрного зростання та підвищення на посаді.
 3. Конкурентоспроможність: наявність сертифіката може бути важливою перевагою при пошуку роботи або при зміні роботи.
 4. Мережа контактів: курси часто надають можливість спілкування та обміну досвідом з іншими професіоналами в галузі.

Мета:
 Формування знань про психологію поведінки цивільних осіб та військовослужбовців в особливих (напружених, екстремальних) умовах, а також екстраполяція на них психологічних знань про особистість та групову поведінку. Розвиток вмінь самостійно проводити психодіагностичну і консультативну роботу з особами, які пережили екстремальні, психотравмуючі ситуації. Формування вмінь відповідально здійснювати психологічне супроводження екстремальної професійної поведінки та корекцію її наслідків.

Результати навчання:

 • Знати класифікацію психологічних проблем у військовій психології та вплив війни й інших особливих умов на психіку людини.
 • Вміти діагностувати гострі емоційні стани під час екстремальних подій та знати, як допомогти людям вийти з цих станів.
 • Вміти діагностувати післятравматичні стани та володіти методами роботи з такими станами. Знати зміст та основні напрями і технології профілактики та подолання стресових і післястресових психоемоційних станів, що виникають через неадекватну екстремальну поведінку.
 • Здійснювати профілактику післятравматичних стресових розладів.
 • Попереджувати професійне вигорання під час роботи в особливих умовах.
 • Володіти знаннями про загрози у кризових обставинах для військовослужбовців, цивільного населення та дітей.
 • Надавати психологічну допомогу психотравмованим особам і проводити ефективну психологічну роботу з ними.

Вимоги до слухачів:
Курс призначений для волонтерів, психологів, психотерапевтів до роботи з учасниками бойових дій та їх близькими.

Ознайомитись з програмою курсу “Військова психологія