Пошук перспективних напрямків наукових досліджень у Харківському інституті медицини та біомедичних наук

Широкий спектр наукових досліджень
Професорсько-викладацький склад та студенти на постійній основі проводять наукові дослідження в області медицини, біомедичних наук та пов’язаних з ними напрямках. Це сприяє підвищенню репутації і рейтингу Харківського інституту медицини та біомедичних наук серед інших закладів вищої медичної освіти та дозволяє Інституту бути в центрі наукових відкриттів й інновацій.

IMG_3706 (1)
IMG_3742

Пріоритетні напрямки досліджень

Біомедичні дослідження:
Харківський інститут медицини та біомедичних наук (ХІМБН) очолює передові біомедичні дослідження, що вивчають клітинну та молекулярну біологію. Наші дослідницькі бази активно займаються проєктами, спрямованими на пошук причин захворювань і нових діагностичних та терапевтичних методів лікування. Ми прагнемо досягти максимальних результатів у нашій роботі, відкриваючи нові можливості для майбутніх поколінь медичних дослідників. 

Клінічні дослідження:
Інститут активно приймає участь у клінічних дослідженнях, співпрацюючи з лікарями-практиками для подолання розриву між лабораторними відкриттями та реальним застосуванням у сфері охорони здоров’я. Клінічні випробування та обсерваційні дослідження сприяють вдосконаленню методів лікування та догляду за пацієнтами.

Дослідження антимікробної терапії
Професорсько-викладацький склад та здобувачі вищої освіти проводять дослідження у векторі антимікробної терапії та антибіотикорезистенності.  На даний момент, студент нашого Інституту, Джунаїд Наваз, разом з міжнародною дослідницькою групою опублікував статтю, присвячену антимікробній терапії, у якій висвітлено проблему використання антибіотикотерапії в медичній практиці та розглянуто заходи, спрямовані на покращення взаємодії між медичними працівниками та пацієнтами для зменшення некоректного використання антибіотиків.  Це наукове дослідження відкриває нові можливості та перспективи для подальших досліджень у цій сфері.
Дізнатися більше – тут

Медичні технології та візуалізація:
Харківський інститут медицини та біомедичних наук інвестує у дослідження, пов’язані з новітніми цифровими технологіями та методами діагностичної візуалізації для кращого надання медичної допомоги й лікування пацієнтів.

ND3

Ініціативи у сфері громадського здоров’я:
ХІМБН бере активну участь у дослідженнях у сфері громадського здоров’я, звертаючись до таких важливих питань, як епідеміологія, політика охорони здоров’я та профілактична медицина, що означає впровадження та застосування міждисциплінарного підходу у цій сфері. 

Міждисциплінарна співпраця
Однією з характерних рис наукової спільноти ХІМБН є її акцент на міждисциплінарну взаємодію. Дослідники з медицини, біології, інженерії та інформатики, об’єднуються для вирішення складних наукових проблем, що сприяє цілісному підходу до вирішення проблем та прискорює втілення результатів досліджень у їх практичне застосування.

Дослідницька база та інфраструктура
Харківський інститут медицини та біомедичних наук має найсучаснішу дослідницьку базу, обладнану новітньою апаратурою для проведення експериментів й досліджень, аналізу даних та впровадження інновацій.

Міжнародне партнерство та наукові програми обміну
ХІМБН активно розвиває міжнародне партнерство та заохочує науковий взаємообмін. Співпраця з всесвітньовідомими установами допомагає розширити предмети досліджень, відкриваючи перед Інститутом різноманітні перспективи.

Подальші перспективи та прагнення

Харківський інститут медицини та біомедичних наук продовжує розроблювати нові інновації та технології, які грають вирішальну роль у розвитку медицини та біомедичних наук.  
Наші студенти мають унікальну можливість працювати у міждисциплінарних командах, беручи участь у міжнародних проєктах та партнерствах. Це дозволяє їм отримати безцінний досвід, який відкриває двері до найперспективніших кар’єрних можливостей у всьому світі.

Виховання інтелектуальної активності:

Наукові студії у Харківському інституті медицини та біомедичних наук

 Виховання культури дослідництва та інновацій
Наукові студії Харківського інституту медицини та біомедичних наук – це яскраві осередки інтелектуальної творчості, які об’єднують студентів і викладачів, що мають спільну пристрасть до досліджень і розробок. Ці студії відіграють ключову роль у культивуванні культури пошуку та інновацій, роблячи значний внесок в академічне та дослідницьке середовище Інституту.

Коротко про наукові студії

У академічній сфері студентські наукові студії слугують ресурсом для інтелектуального зростання та інновацій. Одним з таких маяків академічної досконалості є студентська наукова студія “Внутрішня медицина та догляд за хворими”, очолювана досвідченим керівництвом доктора Олени Авдєєвої, шановного доцента кафедри соціально-гуманітарних та медико-біологічних дисциплін. У цій статті розглядається динамічна діяльність та досягнення цієї студентської наукової студії, висвітлюється його місія, цілі та впливова роль, яку відіграє доктор Авдєєва.

Місія та основні цілі:
Основна місія студентської наукової студії “Внутрішня медицина та догляд за пацієнтами” полягає в тому, щоб надати платформу для майбутніх медиків для участі у спільних дослідженнях, розвитку навичок критичного мислення та поглиблення їхнього розуміння внутрішньої медицини та догляду за пацієнтами. Під керівництвом доктора Олени Авдєєвої група ставить перед собою амбітні цілі, спрямовані на розвиток культури академічної допитливості та дослідницької роботи серед своїх членів.

Дослідницькі ініціативи:
Одним з ключових стовпів діяльності групи є її прихильність до результативних досліджень. Члени групи беруть активну участь у дослідницьких проектах, які вивчають різні аспекти внутрішньої медицини, догляду за пацієнтами та суміжних дисциплін. Такі ініціативи не лише сприяють отриманню цінних знань у цій галузі, але й надають студентам практичний дослідницький досвід. Професіоналізм та керівництво доктора Авдєєвої відіграють ключову роль у спрямуванні цих проектів до досконалості.

Міждисциплінарна взаємодія:
Визнаючи важливість міждисциплінарної взаємодії в постійно мінливому просторі охорони здоров’я, група заохочує своїх членів до співпраці з колегами з різним академічним бекграундом. Такий інклюзивний підхід сприяє інтенсивному обміну ідеями та сприяє цілісному розумінню проблем охорони здоров’я. Керівництво доктора Авдєєвої підкреслює важливість міждисциплінарного підходу до навчання, що відображає її прагнення підготувати студентів до складнощів сучасного середовища охорони здоров’я.

Майстер-класи та семінари:
На додаток до академічних занять група організовує майстер-класи та семінари, запрошуючи відомих експертів та професіоналів, які діляться своїм досвідом. Ці заходи надають студентам можливість розширити свої знання за межами аудиторії та бути в курсі останніх подій у сфері внутрішньої медицини та догляду за пацієнтами. Мережа та зв’язки доктора Авдєєвої в академічній та медичній спільноті допомагають залучати висококласних спікерів до цих цікавих сесій.

Інституційні публікації та визнання:
Наставництво доктора Авдєєвої гарантує, що робота студентів буде найвищої якості та зробить вагомий внесок в академічний спектр. Дослідження групи отримали визнання та нагороди, що свідчить про відданість та наукову майстерність її членів під керівництвом доктора Авдєєвої.

У дбайливих руках доктора Олени Авдєєвої студентська наукова студія “Внутрішня медицина та догляд за хворими” є свідченням сили наставництва та спільного навчання. Завдяки дослідженням, міждисциплінарній співпраці та прагненню до досконалості група формує майбутніх лідерів охорони здоров’я. Лідерство доктора Авдєєвої не лише збагатило академічний контекст, але й прищепило пристрасть до досліджень та інновацій у серцях студентів, якими вона керує. Досягнення групи, позначені її вагомим внеском і зростанням кількості її членів, є свідченням тривалого впливу відданих своїй справі викладачів на академічну сферу.

Вирушаючи у захоплюючу подорож до складного світу анатомії, студенти кафедри соціально-гуманітарних та біомедичних дисциплін занурюються у збагачуючий досвід “Наукової студентської студії з анатомії”. На чолі цієї енергійної академічної спільноти стоїть доктор Оксана Дегтярьова, шановний доцент і завідувач кафедри. Ця стаття присвячена активній діяльності та досягненням “Анатомічної наукової студентської студії”, проливає світло на її місію, досягнення та впливову роль, яку відіграє доктор Дегтярьова.

Місія та бачення:
Основна місія “Анатомічної наукової студентської студії” полягає в тому, щоб розвивати глибоке розуміння анатомії людини серед студентів. Під лідерством доктора Оксани Дегтярьової студія має на меті забезпечити сприятливе середовище для вивчення студентами тонкощів людського тіла, виховуючи пристрасть до анатомічних наук і готуючи майбутніх медичних працівників до викликів, що постають перед цією галуззю знань.

Дослідження та практична діяльність:
В основі діяльності студії лежить прагнення до практичних досліджень і практичної взаємодії із анатомічними концепціями. Під керівництвом доктора Дегтярьової студенти занурюються в дослідницькі проекти, які вивчають різні аспекти анатомії людини. Цей акцент на практичному застосуванні не лише поглиблює теоретичні знання студентів, але й вселяє почуття впевненості в їхній здатності орієнтуватися в складнощах анатомічних досліджень.

Диссекції та анатомічні дослідження:
Щоб подолати розрив між теорією і практикою, “Студентська наукова студія з анатомії” організує анатомічні розтини та дослідження. Ці практичні заняття надають студентам унікальну можливість застосувати свої теоретичні знання на реальних анатомічних зразках. Під керівництвом доктора Дегтярьової ці практичні заняття проводяться з високою точністю, підкреслюючи важливість дотримання етичних норм і глибокої поваги до людського тіла.

Популяризація академічних публікацій:
Під керівництвом доктора Дегтярьової члени студії активно долучаються до наукових публікацій та журналів. Цим не тільки демонструється відданість та наукова майстерність студентів, але й додається цінний внесок у ширшу сферу анатомічних досліджень. Прагнення студії поширювати знання відповідає меті кафедри – зробити вагомий внесок в наукову думку.

Робота з громадськістю та соціальні заходи:
Поза межами аудиторії “Студентська наукова студія з анатомії” займається громадською діяльністю та організовує заходи, спрямовані на підвищення анатомічної обізнаності. Ці ініціативи, керуючись відданістю доктора Дегтярьової освіті, виховують у студентів почуття відповідальності за те, щоб ділитися своїми знаннями і інтересом до анатомії з ширшою спільнотою.

Комунікація та заходи:
Під натхненним керівництвом доктора Оксани Дегтярьової “Наукова студентська студія з анатомії” стає центром досліджень і розробок в академічному середовищі. Завдяки цілісному підходу, що поєднує теоретичні знання, практичну діяльність та роботу з громадськістю, студія не лише збагачує освітній досвід своїх членів, але й робить внесок у ширшу галузь анатомічних наук. Лідерство доктора Дегтярьової відіграє ключову роль у перетворенні студії на динамічну і процвітаючу спільноту, де дива людської будови досліджуються з ентузіазмом, повагою і прагненням до академічної досконалості.

У сфері медичної освіти шлях до паліативної та гепатологічної медицини – це шлях, прокладений співчуттям, емпатією та прагненням покращити якість життя тих, хто зіткнувся з важкою хворобою. В авангарді цієї благородної справи знаходиться Студентська наукова студія паліативної та гепатологічної медицини під чуйним керівництвом доктора Андрія Роханського, асистента кафедри клінічних дисциплін. Ця стаття має на меті висвітлити впливові заходи та ініціативи, здійснені цією студентською науковою групою, розкриваючи їх прихильність до надання медичної допомоги та наукових досліджень.

Місія та цінності:
Студентська дослідницька група паліативної та гепатологічної медицини під керівництвом доктора Андрія Роханського керується глибокою місією – сприяти розумінню та розвитку паліативної та гепатологічної допомоги. Зосереджуючись на емпатії, гідності та цілісному догляді за пацієнтами, група прагне забезпечити майбутніх медичних працівників знаннями та навичками, необхідними для надання милосердного догляду за пацієнтами наприкінці життя.

Дослідницькі ініціативи:
Центральне місце в діяльності групи займає тверда прихильність до досліджень, які сприяють розвитку паліативної та гепатологічної медицини. Доктор Роханський створює середовище, в якому студенти активно беруть участь у дослідницьких проектах, що вивчають різні аспекти догляду за пацієнтами, управління симптомами та етичні міркування, пов’язані з прийняттям рішень наприкінці життя. Ці ініціативи не лише розширюють можливості студентів, але й збагачують широку медичну спільноту цінними знаннями.

Навчальні семінари та тренінги:
Усвідомлюючи потребу в спеціалізованому навчанні з паліативної та гепатологічної допомоги, група під керівництвом доктора Роханського організовує освітні семінари та тренінги. Ці заходи надають студентам практичні навички спілкування, знеболювання та емоційної підтримки, забезпечуючи їм належну підготовку до вирішення унікальних проблем, з якими стикаються пацієнти в паліативних і хоспісних установах.

Клінічні спостереження та відвідування хоспісів:
Студентська дослідницька група активно заохочує практичне навчання через клінічні спостереження та відвідування хоспісів. Доктор Роханський сприяє цьому досвіду, надаючи студентам можливість побачити і зрозуміти нюанси милосердної допомоги в дії. Така взаємодія сприяє глибшому розумінню людського аспекту медицини та прищеплює почуття емпатії майбутнім медичним працівникам.

Робота з громадськістю та просвітницька робота:
Поза межами аудиторії група займається просвітницькою роботою з громадськістю, щоб підвищити обізнаність про паліативну та гепатологічну допомогу. Доктор Роханський, з його прихильністю до добробуту громади, забезпечує активну участь групи в медичних форумах, семінарах та інформаційних кампаніях, руйнуючи стереотипи та сприяючи поінформованим дискусіям про догляд за хворими наприкінці життя.

Публікації та конференції:
Студентська дослідницька група паліативної та гепатологічної медицини, керована милосердним лідером доктором Андрієм Роханським, є маяком надії та навчання в медичній спільноті. Завдяки дослідженням, освіті та роботі з громадськістю група не лише готує своїх членів до викликів паліативної та гепатологічної допомоги, але й робить вагомий внесок у ширший дискурс про милосердну охорону здоров’я. Відданість доктора Роханського вихованню чуйних і обізнаних медичних працівників гарантує, що група залишається в авангарді просування гідного і милосердного догляду за людьми, які зіткнулися з хворобами, що обмежують життя.

Переваги участі в наукових студіях
Членство в наукових студіях має чимало переваг як для студентів, так і для викладачів Харківського інституту медицини та біомедичних наук:
Розвиток навичок
Маючи висококваліфікованих викладачів та новітні лабораторії,  члени наукових студій розвивають свої дослідницькі, аналітичні навички та критичне мислення через активну участь у проєктах студій.
Можливості співпраці
Наш Інститут має унікальне навчальне середовище, утворюючи спільний простір для роботи між спеціалістами різних сфер наукових інтересів для здійснення масштабних досліджень та проєктів, спрямованих на подолання сучасних викликів та проблем у сфері охорони здоров’я.
Наставництво та керівництво
Харківський інститут медицини та біомедичних наук прагне забезпечити студентів усіма необхідними знаннями та навичками для побудови успішної медичної кар’єри. Наші досвідчені викладачі активно залучають студентів до наукової діяльності та практичної роботи. Також допомагають здобувачам вищої освіти розвивати критичне мислення, аналітичні здібності та навички вирішення складних медичних кейсів.
Ми приділяємо особливу увагу індивідуальному підходу до кожного студента, тому вони мають змогу отримати підтримку від викладачів, яка сприяє покращенню академічної успішності.
Можливості нетворкінгу
Членство у наукових студіях допомагає комунікувати та знаходити спільні наукові інтереси з іншими студентами, дослідниками та професіоналами, створюючи атмосферу підтримки та взаєморозуміння.
Внесок у дослідницьку культуру
Наукові студії роблять внесок у загальну дослідницьку культуру ХІМБН, заохочуючи дух пошуку та прагнення до досконалості.

Наукові студії ХІМБН відіграли важливу роль у різних дослідницьких успіхах і досягненнях. Члени студій представляли свої результати на національних та міжнародних конференціях, публікували наукові статті та активно долучалися до наукової спільноти. Ці досягнення підкреслюють вплив наукових гуртків на академічний та дослідницький потенціал Інституту.

На базі нашого навчального закладу успішно проведена міжнародна конференція студентів та молодих вчених
«Modern trends in diagnostics, treatment and biotechnologies in clinical practice». Учасники висвітлили проблематику найпоширеніших захворювань, новітні методи діагностики та сучасні вектори їх лікування. Завдяки таким заходам відбувається обмін лікарськими знаннями та досвідом зі всього світу, що є невід`ємною частиною медичної практики.

 

Дивлячись у майбутнє, ХІМБН прагне і надалі посилювати роль наукових студій у формуванні майбутнього медицини та біомедичних наук. Інститут має на меті запровадити нові студії, розширити існуючі та надати більшу підтримку спільним дослідницьким ініціативам. Таким чином, ХІМБН прагне створити динамічне та надихаюче середовище, яке розширює можливості наступного покоління наукових лідерів.

Наукові студії в Харківському інституті медицини та біомедичних наук є невід’ємною складовою прагнення Інституту до поглиблення знань і розвитку культури досліджень. Ці студії слугують каталізаторами інновацій, надаючи студентам і дослідникам платформу для вивчення, співпраці та внеску в постійно мінливий спектр медичних і біомедичних досліджень. Продовжуючи заохочувати інтелектуальну культуру через свої наукові гуртки, ХІМБН залишається відданим формуванню майбутнього наукових досліджень та охорони здоров’я.