Без названия, копия, копия, копия 2

Кафедра соціально-гуманітарних та біомедичних дисциплін

Основним завданням, яке ставлять перед собою науково-педагогічні працівники кафедри, є надання здобувачам вищої освіти необхідного для сучасного спеціаліста обсягу соціально-гуманітарних знань відповідно до запитів і потреб сучасного суспільства, формування гнучкості й системності мислення та комунікативних навичок здобувачів при активному освоєнні новітніх суспільних процесів і тенденцій та підготовка здобувачів до успішної кар’єри.
Викладачі кафедри ведуть активну науково-дослідну роботу за різними напрямами, організовують цікаве позааудиторне спілкування, тренінги, екскурсії, профорієнтаційні заходи.

Кафедра клінічних дисциплін

Освітньо-виховний процес кафедри ґрунтується на практичній спрямованості та науковості. Викладачі кафедри є висококваліфікованими досвідченими лікарями, стоматологами та фармацевтами, більшість з них є докторами або кандидатами медичних наук, професорами та доцентами, і, при побудові освітнього процесу, використовують інноваційні технології та сучасні технічні засоби навчання.

Основною метою кафедри клінічних дисциплін є розвиток клінічного мислення, вчасного та ефективного застосування відповідних медичних інтервенцій, формування потреби професійного розвитку у майбутніх лікарів, стоматологів та фармацевтів . Подальший розвиток кафедри включає в себе розширення мережі клінічних баз, оновлення навчально-методичних матеріалів відповідно до новітніх досягнень медичної та фармацевтичної науки та проведення науково-дослідної роботи.

Без названия, копия, копия, копия