IMG_8418

ПРЕЗИДЕНТ – Смірнов Антон Сергійович, доцент, кандидат медичних наук за спеціальністю «Патологічна фізіологія»


Магістр за спеціальністю «Державне управління та адміністрування»
Магістр за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»
Бакалавр за спеціальністю «Правознавство»
Почесний президент ГО «Бійцівський клуб «Авангард»

Народився 11 квітня 1991 року у місті Луганськ, де в 2012 році почав кар‘єру фінансовим директором консалтингової компанії в сфері міжнародної освіти.
У 2013 році в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля отримав ступінь бакалавра за спеціальністю «Правознавство», у 2014 році закінчив «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю «лікувальна справа».
У зв’язку з подіями на сході України в 2014 році, залишив місто Луганськ та зайнявся відбудовою переміщеного до міста Рубіжне Луганського державного медичного університету, де опікувався проблемами міжнародного визнання, набору та навчання іноземних студентів.
В лютому 2018 року в Харківському національному медичному університеті захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «патологічна фізіологія».
В квітні 2018 увійшов до консультативно-дорадчого органу «Рада ректорів переміщених закладів вищої освіти» при МОН в якості секретаря ради.
У 2020 році в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля отримав ступінь магістра за спеціальностями «Публічне управління та адміністрування» та «Міжнародні економічні відносини».
У 2021 році звільнився з Луганського державного медичного університету та приступив до работи в Київському Медичному Університеті.
З листопада 2021 року - президент Харківського інституту медицини та біомедичних наук.
Має 59 наукових публікацій та 6 патентів на корисну модель.
Є засновником та власником приватних підприємств в сфері консалтингу, сільського господарства та палива.
Окрім професійної діяльності в сферах бізнесу та освіти, Антон Смірнов приділяє увагу громадській діяльності та розвитку спорту. Зокрема, в 2017 році за його підтримки було створено Громадську Організацію «Бійцівський клуб «Авангард» у місті Харків. В БК «Авангард» проходять підготовку з різних видів спорту як професійні бійці та спортсмени, так і аматори та діти. Наразі Антон Сергійович є почесним президентом цієї організвціі, а спортсмени БК Авангард приймають участь та здобувають призові місця в турнірах та чемпіонатах різного рівня з боксу, тайського боксу та MMA.

Віце-президент – Капустін Олексій Олександрович

Олексій Капустін
Капустін
Ректор

Голова вченої ради – Остапенко Вікторія Миколаївна, к.м.н., доцент

Кандидат медичних наук, член Асоціації анестезіологів України, Європейської асоціації анестезіологів, лікар-анестезіолог вищої категорії обласної клінічної лікарні, головний експерт за спеціальністю «Анестезіологія» Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

Остапенко Вікторія Миколаївна народилась в Харківській області, закінчила Харківський державний медичний університет в 1998 році. В 2004-2006 рр. навчалась в Харківській медичній академії післядипломної освіти, захистила дипломну роботу на тему «Ринкова модель організації охорони здоров’я, ії переваги і недоліки на прикладі проекту TASIS в Золочівському районі Харківської області, отримала спеціальність «Менеджмент організацій в охороні здоров’я».

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблеми мікробіологічного обґрунтування принципу створення комплексних антимікробних препаратів з упереджувальними властивостями щодо формування антибіотикорезистентності».

Вікторія Миколаївна є автором 9 наукових робіт, з них 5 було надруковано у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, подані дві заявки на деклараційний патент на винахід та корисну модель. Не полишає осторонь і клінічної діяльності, лікуючи пацієнтів та надаючи експертну консультативну допомогу колегам.

Експерт із забезпечення якості освіти

Начальник навчального відділу – Абдуллаєва Тетяна Василівна

Бере участь у розробці, моніторингу та оновленні внутрішніх нормативних актів та інструктивних документів Інституту з питань організації та провадження освітньої діяльності. Приймає участь у розробці, перегляді та оновленні освітніх програм. Складає навчальні та робочі начальні плани, графіки освітнього процесу на кожний навчальний рік, розраховує науково-педагогічне навантаження на кафедри. Займається кадровим забезпеченням (НПП) для організації освітнього процесу та реалізації освітніх програм. Готує накази пов’язані з організацією освітнього процесу. Складає розклад навчальних занять, проводить низьку заходів пов’язаних з організацією виробничої (лікарської) практики. Готує накази та складає розклади для проведення екзаменаційних сесій. Оприлюднює розклад занять, виробничої практики, консультацій та екзаменів. Веде та контролює електронні журнали. Консультує викладачів з приводу ведення журналів та заліково-екзаменаційних документів.

Старший інспектор міжнародного відділу – Світлана Воробйова

Забезпечує облік та оформлення документації іноземних здобувачів вищої освіти, яка стосується візових, паспортних, міграційних та реєстраційних питань іноземних громадян. Реалізує необхідні заході щодо приведення у відповідність легалізації новоприбулих іноземних громадян, їх перебування на території України протягом усього терміну навчання, згідно з вимогами Державної міграційної служби України.

Інспектор міжнародного відділу – Євгенія Тютенко

Здійснює облік руху контингенту іноземних здобувачів (слухачів підготовчого відділення); контроль за поточною і академічною успішністю іноземних здобувачів, а також проводить роботу з іноземними громадянами протягом всього періоду навчання (від зарахування або поновлення до відрахування з Інституту).

Фахівець по зв'язкам з ЄДЕБО – Ксенія Перегудова

Відповідає за створення облікових записів у ЄДЕБО, за внесення/оновлення повних та достовірних даних до ЄДЕБО. Взаємодіє зі структурними підрозділами Інституту: приймальної комісією, відділом кадрів; забезпечує актуальність даних щодо контингенту здобувачів/слухачів, професорсько-викладацького складу Інституту. Відпвідає за замовлення та виготовлення документів про вищу освіту.