IMG_9413

ПРЕЗИДЕНТ – Смірнов Антон Сергійович, доцент, кандидат медичних наук за спеціальністю «Патологічна фізіологія»


Магістр за спеціальністю «Державне управління та адміністрування»
Магістр за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини»
Бакалавр за спеціальністю «Правознавство»
Почесний президент ГО Бійцівський клуб «Авангард»

Народився 11 квітня 1991 року у місті Луганськ. 

У 2008 році пов’язав своє життя з медициною, вступивши до Державного закладу “Луганський державний медичний університет” на медичний факультет. 

Окрім цього, в 2009 році почав навчання на юридичному факультеті Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. У 2012 року розпочав кар‘єру фінансовим директором консалтингової компанії в сфері міжнародної освіти. Влітку 2013 року в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля отримав ступінь бакалавра за спеціальністю «Правознавство», а в 2014 році закінчив Державний заклад «Луганський державний медичний університет» за спеціальністю «Лікувальна справа».

У зв’язку з подіями на сході України в 2014 році, залишив місто Луганськ та зайнявся відбудовою Луганського державного медичного університету, переміщеного до міста Рубіжне. На посаді заступника декана опікувався проблемами міжнародного визнання, набору та навчання іноземних студентів.

У лютому 2018 року в Харківському національному медичному університеті захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Патологічна фізіологія».

У квітні 2018 увійшов до консультативно-дорадчого органу «Рада ректорів переміщених закладів вищої освіти» при МОН України в якості секретаря Ради.

Літом 2020 року в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля здобув ступінь магістра за спеціальностями «Публічне управління та адміністрування», а також «Міжнародні економічні відносини».

У 2021 році звільнився з Луганського державного медичного університету та приступив до работи в Київському Медичному Університеті на посаді доцента.

З листопада 2021 року – президент Харківського інституту медицини та біомедичних наук.

Має 59 наукових публікацій та 6 патентів на корисну модель.

Наукова робота повʼязана як з дослідженнями в сфері патологічної фізіології, так і в сфері правознавства.

Окрім професійної діяльності в сферах медицини та освіти, Антон Смірнов є засновником та власником приватних підприємств в сфері консалтингу, сільського господарства та палива. З радістю приділяє увагу громадській діяльності та розвитку спорту. Зокрема, в 2017 році, за його підтримки було створено Громадську Організацію Бійцівський клуб «Авангард»у місті Харків. Сьогодні в БК «Авангард» проходять підготовку з різних видів спорту професійні бійці, спортсмени – аматори та діти. Наразі Антон Сергійович є почесним президентом цієї організації, а спортсмени  БК «Авангард» приймають участь та здобувають призові місця в турнірах та чемпіонатах різного рівня з боксу, тайського боксу та MMA.

Віце-президент – Капустін Олексій Олександрович

Народився 07 серпня 1983 року у місті Луганськ, навчався у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна за спеціальністю Переклад (французька та англійська мови) та Луганському національному аграрному університеті за спеціальностями Економічна кібернетика та Облік і оподаткування.
3 2009 року працював у Луганському національному аграрному університеті на посадах заступника начальника Департаменту міжнародної діяльності, завідувача підготовчого відділення для іноземних громадян.
У зв'язку з подіями на сході України у 2014 році, залишив місто Луганськ та займався відбудовою переміщеного до міста Харків Луганського національного аграрного університету. З 2015 по 2019 обіймав посаду завідувача навчального відділу та керував міжнародною діяльністю закладу. За час роботи в закладі нагороджений подяками ХОДА та МОН України.
У 2019-2021 роках, працював у Харківському національному аграрному університеті в Інституті міжнародної освіти та підвищення кваліфікації, відповідаючи за навчання іноземних громадян.
З грудня 2021 року - заступник ректора, а з липня 2022 року - віце-президент Харківського інститут медицини та біомедичних наук. Основними напрямами діяльності є функціонування та розвиток Інституту в цілому.
Капустін
Ректор

Голова вченої ради – Остапенко Вікторія Миколаївна, к.м.н., доцент

Кандидат медичних наук, член Асоціації анестезіологів України, Європейської асоціації анестезіологів, лікар-анестезіолог вищої категорії обласної клінічної лікарні, головний експерт за спеціальністю «Анестезіологія» Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.

Остапенко Вікторія Миколаївна народилась в Харківській області, закінчила Харківський державний медичний університет в 1998 році. В 2004-2006 рр. навчалась в Харківській медичній академії післядипломної освіти, захистила дипломну роботу на тему «Ринкова модель організації охорони здоров’я, ії переваги і недоліки на прикладі проекту TASIS в Золочівському районі Харківської області, отримала спеціальність «Менеджмент організацій в охороні здоров’я».

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблеми мікробіологічного обґрунтування принципу створення комплексних антимікробних препаратів з упереджувальними властивостями щодо формування антибіотикорезистентності».

Вікторія Миколаївна є автором 9 наукових робіт, з них 5 було надруковано у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, подані дві заявки на деклараційний патент на винахід та корисну модель. Не полишає осторонь і клінічної діяльності, лікуючи пацієнтів та надаючи експертну консультативну допомогу колегам.

Керівник центру симуляційного навчання – Наталя Гончарова,
доктор медичних наук, професор за спеціальністю “Хірургія”, лікар-хірург вищої категорії


магістр за спеціальностями “Педагогіка вищої школи”, “Управління навчальним закладом”, “Менеджмент організацій і адміністрування”, “Філологія”

Навчально-наукова база є навчально-науковим структурним підрозділом Харківського інституту медицини та біомедичних наук, функціонування якої спрямоване на впровадження симуляційних методів навчання в освітній процес за сучасними світовими практиками та забезпечення максимальної безпеки пацієнтів і лікарів при навчанні, відпрацюванні та виконанні інвазивних лікувально-діагностичних процедур.
Навчально-наукова база об’єднує міжкафедральні симуляційні класи за основними напрямками: Анатомія людини, Терапія, Хірургія, Педіатрія, Акушерство та гінекологія, Медицина невідкладних станів та Сімейна медицина.
Основні напрямки діяльності:
1) Організація занять студентів з відпрацюваннями практичних навичок та клінічних компетенцій;
2) Організація та проведення майстер-класів студентам;
3) Проведення занять з методології викладання у симуляційних класах для науково-педагогічних працівників;
4) Підготовка та проведення випускних іспитів у форматі ОСП(К)І.

Honcharova

Начальник навчального відділу – Абдуллаєва Тетяна Василівна

Навчальний відділ є структурним підрозділом ПЗВО “Харківський інститут медицини та біомедичних наук”.
Начальник навчального відділу здійснює планування та організацію освітнього процесу:
• бере участь у розробці, моніторингу та оновленні внутрішніх нормативних актів та інструктивних документів Інституту з питань організації та провадження освітньої діяльності;
• безпосередньо бере участь у розробці, перегляді та оновленні освітніх програм;
• розробляє навчальні та робочі начальні плани, графіки освітнього процесу на кожний навчальний рік;
• розраховує науково-педагогічне навантаження на кафедри;
• займається кадровим забезпеченням (НПП) для організації освітнього процесу та реалізації освітніх програм;
• готує накази пов’язані з організацією освітнього процесу;
• стежить за своєчасним складанням розкладу занять та розкладу проведення екзаменаційних сесій;
• проводить низьку заходів пов’язаних з організацією виробничої (лікарської) практики;
• доводить до відома викладачів та студентів розклад занять, виробничої практики, консультацій та екзаменів;
• консультує викладачів з приводу ведення журналів та заліково-екзаменаційних документів;
• займається збором та перевіркою документації кафедри (плани роботи кафедри, індивідуальні плани роботи викладачів);
• здійснює контроль за ефективністю та якістю освітнього процесу.

Старший інспектор міжнародного відділу – Світлана Воробйова

Забезпечує облік та оформлення документації іноземних здобувачів вищої освіти, яка стосується візових, паспортних, міграційних та реєстраційних питань іноземних громадян. Реалізує необхідні заході щодо приведення у відповідність легалізації новоприбулих іноземних громадян, їх перебування на території України протягом усього терміну навчання, згідно з вимогами Державної міграційної служби України.