Мови освітнього процесу у Харківському інституті медицини та біомедичних наук

Викладання в Інституті здійснюється державною мовою, а також англійською (або іншими іноземними) мовами, що забезпечує міжнародну академічну мобільність. У разі викладання громадянам України окремих дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами Інститут зобов’язаний забезпечити знання відповідними здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою. Прийняття рішення про викладання в Інституті навчальних дисциплін іноземними мовами та перелік таких мов відноситься до компетенції Вченої ради Інституту.
Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою в Інституті утворюються окремі групи для іноземних громадян, осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або розробляються індивідуальні програми. При цьому, Інститут забезпечує вивчення такими особами державної мови як окремої навчальної дисципліни.

Положення, якими регулюється освітній процес в Харківському інституті медицини та біомедичних наук