Інститут дотримується принципу гендерної рівності, закріпленого в Конституції України.

Адміністрація Інституту реалізує політику рівних прав професорсько-викладацького складу та студентів, забезпечує рівні можливості для жінок і чоловіків, що дозволяє кожній людині повноцінно проявити себе в Інституті, незалежно від статі.

Вихователі-чоловіки та жінки ведуть лекції та практичні заняття, публікують свої дисертації в наукових виданнях, на рівних засадах беруть участь у науково-практичних конференціях в Україні та за кордоном.

Студенти будь-якої статі проходять навчання в однаковій кількості та однакового якісного рівня. Будь-які прояви гендерно-мотивованої неповаги до студентів, мотивованих статтю, негайно припиняються адміністрацією з подальшими санкціями для кривдника.

Ми застосовуємо індивідуальний підхід до студентів, які перебувають у особливих життєвих ситуаціях (наприклад, сімейні обставини, іноземні студенти, люди з особливими потребами, студенти з іммігрантським походженням). У разі сімейних обставин, які не дозволяють студентам продовжити навчання, їм пропонується академічна відпустка до 1 року із збереженням оплаченої плати за навчання на наступні періоди. У разі вагітності та пологів студентці також пропонується академічна відпустка до досягнення дитиною 6 років. Іноземним студентам надається можливість відзначати національні та релігійні свята – на такі періоди іноземним студентам надаються вихідні. Залежно від попередньої освіти переведеним студентам надається можливість усунути академічну різницю за індивідуальним планом протягом року, забезпечуючи рівні можливості навчання. Інститут також враховує обставини внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму, застосовуючи певні винятки у критеріях зарахування. Інститут також враховує особливості внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України.