Якість освіти в ХІМБН базується на наступних ключових компонентах та забезпечується через реалізацію цілеспрямованих заходів:

Кваліфікований викладацький склад:

 • Залучення до навчального процесу викладачів з високим рівнем кваліфікації, науковими ступенями та досвідом роботи.
 • Постійне підвищення кваліфікації викладачів через курси, семінари та наукові конференції.

Сучасні навчальні програми:

 • Регулярне оновлення навчальних програм з урахуванням новітніх досягнень науки та вимог ринку праці.
 • Інтеграція міждисциплінарних підходів та актуальних досліджень у навчальні плани.

Матеріально-технічна база:

 • Наявність сучасних лабораторій, центру симуляційного навчання, бібліотек, комп’ютерних класів і спортивних споруд.
 • Використання сучасних технологій і обладнання в навчальному процесі.

Інноваційні методи навчання:

 • Використання інтерактивних методів навчання, таких як: проєктне навчання, кейс-стаді, симуляції, рольові ігри.
 • Застосування дистанційного навчання та електронних освітніх платформ.

Науково-дослідна діяльність:

 • Підтримка і розвиток наукових досліджень серед здобувачів та викладачів ХІМБН.
 • Організація наукових конференцій, семінарів та публікація результатів досліджень у наукових журналах.

Практична підготовка:

 • Співпраця зі структурами та організаціями для забезпечення здобувачам освіти практичних навичок через стажування та практику.
 • Організація майстер-класів, воркшопів та тренінгів з представниками медичної галузі.

Міжнародна співпраця:

 • Участь у програмах академічної мобільності, обміну здобувачами  та викладачами.
 • Співпраця з міжнародними університетами та науковими установами.

Система оцінювання якості:

 • Регулярний моніторинг та оцінка якості навчального процесу через внутрішні та зовнішні аудити.
 • Анкетування студентів щодо якості навчання та викладання, аналіз зворотного зв’язку і внесення відповідних коректив.

Ці складові створюють комплексну систему забезпечення якості освіти, яка сприяє всебічному розвитку здобувачів і підготовці конкурентоспроможних фахівців.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Академічна доброчесність –  основоположний принцип ХІМБН, який забезпечує чесність, відповідальність і прозорість у навчальному процесі, дослідницькій діяльності та всіх інших аспектах академічного життя. Вона включає дотримання етичних норм, запобігання шахрайству та плагіату, а також сприяє створенню довірливої та справедливої освітньої спільноти.
Дотримання етичних норм, запобігання плагіату, чесність у виконанні іспитів та завдань, прозорість у дослідницькій роботі, відповідальність за власні дії, справедливість та рівність – основні аспекти академічної доброчесності, сприяють підвищенню якості освіти, забезпечують довіру до освітніх та наукових установ, а також готують студентів до професійної діяльності.

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
у 2023 році

До моніторингу включені такі аспекти, як: рівень задоволеності здобувачів освіти, академічна успішність, працевлаштування випускників, показники наукової діяльності, інноваційні методи навчання та аудит.

President online

Президент онлайн

Освітні програми

Science

Розклад занять