5a27b599d6bbb702610677

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

На теперішній час для забезпечення освітньої діяльності за ОПП Медицина задіяно 62 науково-педагогічних працівника, Група забезпечення складає 20 осіб, які працюють за основним місцем роботи та мають кваліфікацію згідно зі спеціальністю:

З 62-х осіб 38 мають науковий ступінь та/або вчене звання (73%), серед них 21 – медичних наук (55%; або 40% від загальної кількості); 32 викладача мають практичний досвід (61,5%)

На 10 здобувачів вищої освіти припадає більше двох НПП з науковим ступенем або вченим званням, при ліцензійних вимогах – один викладач.

Гарант ОПП Медицина – доктор медичних наук, професор кафедри патологічної фізіології Гнатюк В.В., яка є завідувачем кафедри клінічних дисциплін.

Навчання проводиться Українською мовою (для вітчизняних студентів) та англійською мовою (для іноземних громадян та осіб без громадянства).

Станом на 01 грудня 2021 року ліцензований обсяг, який має Харківський інститут медицини та біомедичних наук становить 600 осіб за спеціальністю 222 Медицина

Міжнародна акредитація

Освітня програма ``Медицина`` має міжнародну акредитацію Німецької Акредитаційної агенції у галузях охорони здоров'я та суспільних наук. Наявність міжнародної акредитації, що веріфікована Національним Агенством із забезепечення якості вищої освіти України підтверджує, що у ХІМБН навчають якісно та згідно з кращими світовими стандартами та практиками.
AHPGS_Logo