5a27b599d6bbb702610677

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Приватний заклад вищої освіти ''Харківський інститут медицини та біомедичних наук'' є закладом вищої освіти, який має ліцензію на провадження освітньої діяльності, видану Міністерством освіти і науки України.

1. Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні вищої світи (Наказ МОН України від 15.09.2021 року № 171-л «Про ліцензування освітньої діяльності»).

2. Про внесення змін у ліцензію з провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні вищої освіти (Наказ МОН України від 13.12.2021 року № 275-л «Про ліцензування освітньої діяльності»).

3. Переоформлення ліцензії другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 222 «Медицина», для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні (Наказ МОН України від 17.01.2022 року № 15-л «Про ліцензування освітньої діяльності»).

Остання редакція ліцензії доступна для ознайомлення на фойіційному сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням:

Кадровий склад ХІМБН

та відповідність ліцензійним умовам:

Міжнародна акредитація

Освітня програма ''Медицина'' має міжнародну акредитацію Німецької Акредитаційної агенції у галузях охорони здоров'я та суспільних наук.

Наявність міжнародної акредитації, що веріфікована Національним Агенством із забезепечення якості вищої освіти України та внесена у ЄДЕБО підтверджує, що у ХІМБН навчають якісно та згідно з кращими світовими стандартами та практиками.

AHPGS_Logo