ВИЗНАННЯ НАШИХ ДИПЛОМІВ ЗА КОРДОНОМ
Харківський інститут медицини та біомедичних наук є міжнародно визнаним закладом вищої медичної освіти. ХІМБН індексується у всесвітньому переліку медичних закладів:
– World Directory of Medical Schools (WDoMS);
– World Federation for Medical Education (WFME);
– Foundation for Advancement of International Medical Education and Research (FAIMER), Франція;
– General Medical Council (GMC), Великобританія;
– Educational Commision for Foreign Medical Graduates (ECFMG), США;
– Medical Council of Canada, Канада;
– Pakistan Medica Council, Пакістан;
– National Medical Comission, Індія.

Визнання цими організаціями дає змогу випускникам працювати у країнах Європи та Північної Америки та більшості країн Азії.
Інститут активно працює над розщиренням географії визнная димломів у світі.

ПРО ВИЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ ДОКУМЕНТІВ В УКРАЇНІ
Для набуття чинності іноземного документа про освіту на території України для подальшого працевлаштування або продовження навчання, Вам може знадобитись проходження процедури визнання Ваших документів про освіту. Тобто встановити відповідність академічних і професійних прав, а також освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів іноземних документів про освіту (кваліфікацій) державним стандартам освіти України.

Процедура визнання в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, передбачає:

 1. Перевірку автентичності поданих для визнання іноземних документів про освіту, тобто перевірку достовірності факту навчання та отримання освітнього документа. Якщо Ви надаєте легалізовані документи зі штампом «Апостиль» чи консульською легалізацією, то цього достатньо, аби підтвердити автентичність документів. Отже, вони не потребуватимуть перевірки факту їх видачі, що значно прискорить процедуру визнання. Але у Вас є вибір: Ви можете засвідчити свої документи відповідно до міжнародного права або доручити їх перевірку співробітникам Центру.
 2. Перевірку офіційного визнання навчального закладу, який видав освітній документ системою освіти країни, якій він належить. Цей етап включає перевірку наявності свідоцтва про державну акредитацію навчального закладу та ліцензії на момент видачі Вам освітнього документа.
 3. Встановлення еквівалентності кваліфікації, зазначеної в іноземному документі про освіту, вимогам до освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівнів системи освіти України (здійснюється із залученням експертних комісій за відповідними спеціальностями). Порівняльний аналіз навчальних програм – це співставлення навчальних програм за змістом і обсягом, яке проводиться навчальним закладом України, акредитованим за такою ж спеціальністю, що зазначено в дипломі заявника. Якщо така спеціальність в Україні відсутня, то обирається найбільш близька з існуючих.

Для країн, з якими Україною укладено міжнародні угоди, що встановлюють еквівалентність документів про освіту та вчені звання, визначення освітньо-кваліфікаційного рівня здійснюється Міністерством освіти і науки України на підставі відповідних міжнародних угод. Такі міжнародні угоди спрощують процедуру визнання, але не відміняють її.

Результатом процедури визнання може бути:

 1. Визнання, на підставі якого видається Свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту. Якщо для визнання кваліфікації власника документів про освіту визначено додаткові умови (додаткове навчання, тестування на компетентність або інші дії, невиконання яких унеможливлює продовження освіти чи працевлаштування за фахом в Україні), заявнику направляється відповідне повідомлення. У такому випадку власник документів про освіту має скласти екзамени за вказаними експертами навчальнимим дисциплінами. Він самостійно обирає вищий навчальний заклад для проходження тестування, після чого співробітники Університету допоможуть організувати екзаменування в обраному навчальному закладі. Терміни процедури визнання документів у такому разі подовжуються до отримання Університетом позитивних результатів тестування.
 2. Відмова у визнанні поданого документа про освіту, про що заявнику направляється відповідне повідомлення зі зазначенням підстав прийняття такого рішення.

Перелік необхідних документів для здійснення процедури визнання

 1. Заява на здійснення процедури
 2. Заява-згода на перевірку персональних даних.
 3. Згода на обробку персональних даних (від власника та заявника)
  Увага! Верхня частина цієї заяви заповнюється та підписується власником іноземних освітніх документів, нижня – заявником.
 4. Засвідчені в установленому законодавством порядку копію та переклад українською мовою легалізованого іноземного документа про освіту.
 5. Засвідчені в установленому законодавством порядку копію та переклад українською мовою легалізованого додатка до іноземного документа про освіту. В документі зазначається інформація про форму та строк навчання, перелік навчальних дисциплін (предметів), загальний (тижневий) обсяг аудиторних та самостійних годин (кредитів), кількість семестрів та інші компоненти навчального процесу.

Увага! Тип легалізації (документ, що містить штамп «Апостиль» або консульську легалізацію, окрім країн, з якими Україна має дво- чи багатосторонні угоди, що містять положення про визнання документів без додаткового засвідчення (без легалізації) залежить від країни, навчальним закладом якої виданий освітній документ.

 1. Копії документів про попередню (середню, професійну або вищу) освіту за наявності такої освіти (за необхідності).
 2. Копії документів, що засвідчують особу заявника та власникаіноземного документа про освіту.
 3. Копію документа про зміну прізвища власника іноземного документа про освіту (у разі необхідності).
 4. Документ про оплату адміністративної послуги.

офіційне джерело: http://naric.in.ua