Склад кафедри:

ВОЛКОВОЙ Валерій Аркадійович,

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри

valerii.volkovoi@khim.edu.ua

АВДЄЄВА Олена Вікторівна,

кандидат медичних наук, доцент

olena.avdieieva@khim.edu.ua

ДЕГТЯРЬОВА Оксана Валеріївна,

кандидат медичних наук, доцент

oksana.dehtiariova@khim.edu.ua

ЗАГАЙНОВА Наталія Миколаївна,

кандидат медичних наук, асистент

nataliia.zahainova@khim.edu.ua

КАМІНА Тетяна Вікторівна,

кандидат медичних наук, доцент

tetiana.kamina@khim.edu.ua

КОВАЛЬОВ Володимир Миколайович,

доктор фармацевтичних наук, професор

volodymyr.kovaliov@khim.edu.ua

КОТЕЛЕВЕЦЬ Яна Володимирівна,

асистент

yana.kotelevets@khim.edu.ua

КРАВЕЦЬ Дмитро Станіславович,

кандидат медичних наук, доцент

dmytro.kravets@khim.edu.ua

КРАСІЛЬНІКОВА Оксана Анатоліївна,

кандидат біологічних наук, доцент

oksana.krasilnikova@khim.edu.ua

ЛАНТУХ Алла Павлівна,

кандидат філософських наук, доцент

alla.lantukh@khim.edu.ua

ЛАНТУХ Ігор Валерійович,

доктор психологічних наук, професор

ihor.lantukh@khim.edu.ua

ЛЕНСЬКА Ольга Вячеславівна,

асистент,

olha.lenska@khim.edu.ua

СМІРНОВ Антон Сергійович,

кандидат медичних наук, доцент

khim.president@khim.edu.ua

СТРЕМОУХОВ Олександр Олександрович,

доктор філософії, асистент

oleksandr.striemoukhov@khim.edu.ua

СТРИЖАЧЕНКО Олександр Володимирович,

доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Академії наук прикладної радіоелектроніки

oleksandr.stryzhanchenko@khim.edu.ua